Les astronautes Jessica Meir i Christina Koch a la Estació Espacial Internacional. Font: NASALes astronautes Jessica Meir i Christina Koch a la Estació Espacial Internacional. Font: NASA

Registra't a curs abans d'iniciar la lliçó.

ACTIVITAT 2. DISSENYA EL FILTRE IDEAL PER A MART Ara et toca a tu dissenyar un sistema de filtratge. Un sistema de filtratge és, com hem vist anteriorment, un conjunt de materials que combinats atrapen les substàncies que volem separar de l’aigua bruta i així obtenir aigua neta.  Passos a seguir Per a trobar una […]

Torna a:CURS D’ASTRONAUTES (11-12 anys) > Mòdul d'Enginyeria (11-12 anys)