M4_Imatge_CellulaVegeImatge creada per Laia Ribas. Font: Pixabay, Wikimedia Commons, Innovative Genomics Institute

Registra't a curs abans d'iniciar la lliçó.

L’ADN es troba al nucli de les cèl·lules i conté tota la informació d’un organisme viu. Les biòlogues diem que és “el llibre de la vida” perquè, igual que un llibre, està format per paràgrafs, que serien els gens, i les lletres del llibre serien els nucleòtids. De nucleòtids només n’hi ha 4! Això vol […]

Torna a:CURS D’ASTRONAUTES (11-12 anys) > Mòdul de Biologia (11-12 anys)