pòster sistema solar.Un pòster científic sobre el sistema solar. Font: Pinterest

Registra't a curs abans d'iniciar la lliçó.

Ara que ja tens clara la pregunta i la resposta ha arribat el moment de crear el pòster! Un pòster científic ha de tenir les següents parts: Títol Nom de l’autora o de les autores. Introducció: serveix per explicar com va començar la recerca sobre el tema que has escollit i quina és la pregunta […]

Torna a:CURS D’ASTRONAUTES (11-12 anys) > Mòdul de Comunicació i Art (11-12 anys)